CUBEicon/36/flexible

Biežāk uzdotie jautājumi par līzingu

Jautājumi un atbildes

Vispārīgi jautājumi par līzingu

 • Ar ko atšķiras auto līzings no auto kredīta?

  Auto līzings  ir aizdevums automašīnas iegādei pret auto ķīlu. Iegādājoties automašīnu līzingā, par tās īpašnieku kļūst līzinga kompānija, savukārt pircējs tiek reģistrēts kā automašīnas turētājs. Tikai pēc visu līzinga līguma saistību izpildes, automašīnas īpašuma tiesības tiek pārreģistrētas no līzinga kompānijas uz klienta vārda.   

  Savukārt, auto kredīts ir aizdevums automašīnas iegādei, kad uzreiz pēc pirkuma noformēšanas automašīna kļūst par pircēja īpašumu. Vairumā gadījumu auto kredīta procenti ir augstāki, nekā iegādājoties to līzingā, kā arī auto kredītam vairumā gadījumu ir noteikts pirkuma summas ierobežojums.  

 • Ar ko atšķiras operatīvais līzings no finanšu līzinga?

  Finanšu līzings ir līzinga veids, kura laikā klients ar ikmēneša maksājumiem sedz visu automašīnas vērtību, pēc tam kļūstot par tās īpašnieku. Līzinga perioda laikā klients pilnībā sedz automašīnas vērtību, kā arī maksā aprēķinātos procentus. Līzinga termiņa beigās klients ir izpircis automašīnu 100% apmērā, un tā tiek pārreģistrēta uz klienta vārda.

  Operatīvais līzings pēc būtības ir ilgtermiņa noma. Līzinga perioda laikā klients maksā nomas maksu, kas veidojas kā starpība starp automašīnas iegādes vērtību un noteikto atlikušo vērtību. Klients līguma termiņa laikā samaksā tikai daļu no automašīnas cenas, izmaksājot tās amortizācijas (nolietojuma) vērtību.. Operatīvā līzinga gadījumā automašīna pēc līzinga perioda beigām automātiski nepāriet klienta īpašumā. Beidzoties līguma periodam, klients var automašīnu izpirkt par tās atlikušo vērtību vai arī atdot to atpakaļ pārdevējam.

Pieteikšanās līzingam un darījuma izvērtēšana

 • Kas nepieciešams, lai pieteiktos auto līzingam?

  Nepieciešamie dokumenti līzinga darījuma izvērtēšanai PRIVĀTPERSONĀM:

  • Aizpildīts un parakstīts līzinga pieteikums
  • Personu apliecinoša dokumenta kopija – pases vai ID kartes kopija (dokumenta abas puses)
  • Ienākumus apliecinošs dokuments – VSAA izziņa vai bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem no i-bankas PDF formātā.

   

  Nepieciešamie dokumenti līzinga darījuma izvērtēšanai UZŅĒMUMIEM:

  • Aizpildīts un parakstīts līzinga pieteikums
  • Operatīvā bilance un peļņas – zaudējumu aprēķins
  • Pilnvarotās personas personu apliecinoša dokumenta kopija – pases vai ID kartes kopija (dokumenta abas puses)
 • Kas tiek ņemts vērā, izvērtējot auto līzinga piešķiršanu privātpersonām?

  Izskatot līzinga finansēšanas iespējas, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

  • Kredītvēsture - nedrīkst būt kavēti maksājumi vai neizpildītas saistības pret citām kredītiestādēm;
  • Nepieciešami oficiāli ienākumi (atalgojums, dividendes, īres maksājumi, autoratlīdzība u.c.);
  • Visiem ikmēneša kredītmaksājumiem nevajadzētu pārsniegt 30% no kopējiem ikmēneša ienākumiem;
  • Mājsaimniecības kopējie ienākumi;
  • Līzinga ņēmējam jābūt pilngadīgam. 

Līzings PO

 • Kas ir Līzings PO?

  Tas ir jauns produkts, kuru var iegādāties papildus SIA UniCredit Leasing noslēgtajam auto līzinga līgumam un kas dod iespēju saņemt, ar līzingā esošo automašīnu, saistītus pakalpojumus. PO ir “papildu opcijas” saīsinājums. 

 • Kādus pakalpojumus ir iespējams saņemt, iegādājoties Līzings PO?

  Līzings PO paredz iespēju saņemt 6 pakalpojumus. Sīkāku pakalpojumu aprakstu un izmantošanas biežumu skat. mājas lapā 

 • Kam ir pieejams Līzings PO produkts?

  Līzings PO produkts ir pieejams privātpersonām, kurām ir noslēgts līzinga līgums vieglās automašīnas finansēšanai SIA UniCredit Leasingar termiņu, uz Līzings PO slēgšanas brīdi,  ne mazāk kā 4 gadi pie nosacījuma, ka automašīnas cena nepārsniedz EUR 70 000 t. sk. PVN un ir veikta pirmā iemaksa vismaz 10% apmērā.

 • Vai Līzings PO produktam ir iespējams pieteikties jebkurā laikā?

  Līzings PO produktam ir iespējams pieteikties gan līzinga līgumam sākoties, gan līzinga līguma darbības laikā. Galvenais nosacījums ir, lai līzinga līguma termiņš vai atlikušais termiņš nav mazāks par 4 gadiem.

 • Kas man būtu jādara, ja vēlos izmantot pakalpojumu “Riepu maiņa un uzglabāšana”?

  Jums jāvēršas pie mūsu sadarbības partnera SIA Rīgas Riepu centrs (adrese: Bukultu iela 1, Rīga), minot, ka esat SIA UniCredit Leasing klients un Jums ir Līzings PO produkts. Visa informācijas apmaiņa un apmaksa par saņemto pakalpojumu notiek starp SIA  UniCredit Leasing un SIA Rīgas Riepu centrs, līdz ar to Jūs varēsiet nomainīt riepas un atstāt tās glabāšanai bez maksas.

 • Kas man būtu jādara, ja es vēlos izmantot pakalpojumu “Pašriska kompensācija”?

  Pirms šī pakalpojuma izmantošanas Jums jāinformē SIA UniCredit Leasing par to, ka Jūs plānojat to izmantot, elektroniski iesniedzot iesniegumu  “Iesniegums Līzings PO pašriska apmaksai” (iesnieguma forma atrodama šeit), kā arī jānosūta Apdrošināšanas kompānijas lēmuma kopija par kompensācijas izmaksu uz info@unicredit.lv. Uz šī dokumenta pamata SIA UniCredit Leasing veiks pašriska atmaksu uz Jūsu bankas kontu noteiktā apmērā (līdz EUR 150) 5 darba dienu laikā. 

 • Kā mainīsies līzinga līguma nosacījumi pēc pakalpojuma “Kredītbrīvdienas” izmantošanas?

  Ja kredītbrīvdienas tiek izmantotas produkta Līzings PO ietvaros, tad Jūsu procentu likme paliek nemainīga, turklāt, Jums ir iespēja izvēlēties arī līzinga līguma pagarināšanu uz tik ilgu laiku, kā izmantotās kredītbrīvdienas  (līdz 3 mēnešiem), tādā veidā līzinga maksājums paliks nemainīgs.

 • Vai pakalpojumu “Kredītbrīvdienas” var izmantot arī operatīvā līzinga gadījumā?

  Jā, to var izmantot arī operatīvā līzinga gadījumā, tomēr ir jāņem vērā, ka tad nomas līguma grozījumi ir jāsaskaņo arī ar atpakaļpirkuma devēju, kas visbiežāk ir arī automašīnas pārdevējs. 

 • Kas man būtu jādara, ja es vēlos izmantot pakalpojumu “Automašīnas riepu un disku finansēšana”?

  Pirms šī pakalpojuma izmantošanas Jums jāinformē SIA UniCredit Leasing par to, ka Jūs plānojat to izmantot, iesniedzot līzinga pieteikuma oriģinālu (pieteikuma forma atrodama šeit), kā arī Jūsu ienākumus apstiprinošus dokumentus. Uz šo dokumentu pamata SIA UniCredit Leasing pieņems lēmumu par finansējuma piešķiršanu.

 • Kāpēc man būtu jāsniedz papildu informācija par ienākumiem, ja es jau esmu SIA UniCredit Leasing klients un maksāju par Līzings PO produktu?

  Šajā gadījumā SIA UniCredit Leasing izsniedz jaunu finansējumu, līdz ar to SIA UniCredit Leasing ir jāievēro Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra prasības attiecībā uz jaunā finansējuma izsniegšanu. Tas tiek darīts Jūsu interesēs, lai finansējuma slogs būtu samērīgs ar Jūsu pašreizējiem ienākumiem.

 • Kādi finansēšanas nosacījumi tiks piemēroti, ja vēlēšos izmantot pakalpojumu “Automašīnas riepu un disku finansēšana”

  Gadījumā, ja Jūsu ienākumi būs pietiekami un Jums nebūs aktīvu kavējumu Latvijas Bankas Kredītreģistrā, kā arī neapmaksātu rēķinu SIA UniCredit Leasing, Jūs varēsiet saņemt finansējumu ar 10% iemaksu, uz termiņu, kas nepārsniedz līzinga līgumā noteikto termiņu un procentu likmi, kas ir vienāda ar līzinga līgumā noteiktu procentu likmi. Jūsu ieguvums šajā gadījumā ir iespēja uz īpaši izdevīgiem nosacījumiem nofinansēt automašīnas riepas un diskus, sadalot maksājumus ilgākā laika periodā.

 • Kas man būtu jādara, ja vēlos izmantot pakalpojumu “Zaudējumu kompensācija”?

  Pirms šī pakalpojuma izmantošanas Jums jāinformē SIA UniCredit Leasing par to, ka Jūs plānojat to izmantot, elektroniski iesniedzot iesniegumu “Iesniegums Līzings PO zaudējumu kompensēšanai” (iesnieguma forma atrodama šeit), kā arī nosūtot  Apdrošināšanas kompānijas lēmuma kopiju par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu uz info@unicredit.lv. Gadījumā, ja būs starpība starp apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un līzinga atlikumu, SIA UniCredit Leasing veiks starpības norakstīšanu 10% apmērā no finansēšanas summas. Šajā gadījumā Jums šī summa nebūs jāatmaksā.

  Ja starpība starp apdrošināšanas atlīdzību un līzinga atlikumu būs lielāka, nekā 10% no finansēšanas summas, SIA UniCredit Leasing veiks atlikuma norakstīšanu 10% apmērā no finansējuma summas, bet par atlikušo summu Jūs varēsiet slēgt atmaksas līgumu, vienojoties par atmaksas nosacījumiem un termiņu. 

 • Kā es varu pārtraukt Līzings PO līgumu?

  Lai pārtrauktu Līzings PO līgumu, Jums  jāiesniedz iesniegums par Līzings PO līguma pārtraukšanu (iesnieguma forma atrodama šeit) nosūtot to uz e-pasta adresi info@unicredit.lv

 • Kādi ir nosacījumi Līzings PO līguma pārtraukšanai?

  Ja pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs neesat izmantojis nevienu no Līzings PO pakalpojumiem, tad, pārtraucot Līzings PO līgumu, Jums būs jāsamaksā tikai pēdējais izrakstītais komisijas maksas rēķins. Ja pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat izmantojis kādu no pakalpojumiem, tad Jums būs jāsedz atlikušā komisijas maksa par 12 mēnešu periodu.

  Piemēram, Līzings PO līgums ir noslēgts 01.12.2019. un 01.03.2020. Jūs izmantojāt  kādu no Līzings PO pakalpojumiem. 15.03.2019. Jūs nolēmāt pārtraukt Līzings PO līgumu. Šajā gadījumā Jums būs jāsamaksā komisijas maksa par 9 mēnešiem (jo 12 mēnešu pārskata periods sākas ar Līzings PO līguma noslēgšanas datumu, t.i. 01.12.2019.). Savukārt, ja šajā periodā pakalpojums netiktu izmantots, Jums būtu jāsamaksā tikai pēdējais izrakstītais rēķins.

   

 • Vai ir iespējams noslēgt Līzings PO līgumu, ja automašīna nav finansēta SIA UniCredit Leasing?

  Līzings PO līgumu ir iespējams noslēgt tikai gadījumā, ja automašīnas finansētājs ir SIA UniCredit Leasing. Visi Līzings PO līgumā esošie pakalpojumi attiecas tikai uz SIA UniCredit Leasing nofinansēto automašīnu.

 • Kas notiek, ja man ir noslēgts līgums par automašīnas finansējumu ar SIA UniCredit Leasing un esmu parakstījis Līzings PO līgumu un pēc kāda laika nolemju pārtraukt līzinga līgumu?

  Līzings PO ir spēkā tikai gadījumā, ja ir aktīvs līzinga līgums. Ja līzinga līgums tiek pārtraukts, tad arī Līzings PO līgums zaudē spēku.

Apdrošināšana

 • Vai līzingā iegādātam transportlīdzeklim obligāti ir nepieciešama KASKO apdrošināšana?

  Transportlīdzeklim, kas iegādāts līzingā, jābūt apdrošinātam par pilnu tirgus vai atjaunošanas vērtību visā līzinga līguma darbības laikā, polisē norādot UniCredit Leasing kā atlīdzības saņēmēju. Klienta pienākums ir iesniegt UniCredit Leasing spēkā esošās KASKO polises kopiju, nosūtot to uz e-pastu: insurance@unicredit.lv

 • Kuru apdrošināšanas kompāniju KASKO polises tiek akceptētas?

  UniCredit Leasing valdes akceptētās apdrošināšanas kompānijas ir:

  • AS "IF P&C Insurance" Latvijas filiāle
  • BTA Baltic Insurance Company AAS 
  • Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle
  • BALTA AAS
  • ERGO Latvija AAS
  • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
  • Gjensidige Baltic AAS
  • Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS (ar limitu 50 000 EUR, iesk. PVN, 1 objektam).
 • Kas jādara, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums?
  1. Par ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) paziņot Valsts policijai vai arī noformēt Saskaņoto paziņojumu* 
  2. Nekavējoties pieteikt apdrošināšanas gadījumā savā apdrošināšanas kompānijā.
  3. Apdrošināšanas kompānija novērtēs automašīnas bojājumus, noteiks zaudējumu apmēru, akceptēs remontdarbu tāmi vai izmaksās apdrošināšanas atlīdzību.

  *Saskaņoto paziņojumu var noformēt gadījumos, ja CSNg ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, ja abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji var vienoties par CSNg apstākļiem, ja nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. 

Rēķini

 • Kādi ir ikmēneša rēķinu saņemšanas veidi?

  Ikmēneša rēķinus visērtāk un bez maksas iespējams saņemt pa e-pastu. Lai pieteiktos rēķinu saņemšanai elektroniski, jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz Pieteikums saziņai pa e-pastu. 

  Iespējams ikmēneša rēķinu saņemt arī pa pastu, kas ir maksas pakalpojums - 1.72 EUR (ieskaitot PVN) par katru rēķinu. 

 • Kā nomainīt e-pasta adresi, uz kuru tiek saņemti ikmēneša rēķini?

  Lai nomainītu e-pasta adresi, uz kuru tiek sūtīti ikmēneša rēķini, jāaizpilda Pieteikums saziņai pa e-pastu, jāparaksta un jānosūta uz e-pastu info@unicredit.lv.  Juridiskām personām pieteikumu var parakstīt tikai paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. Pēc pieteikuma saņemšanas, UniCredit Leasing veiks e-pasta nomaiņu sistēmā.  

 • Kā rīkoties, ja nav iespējams apmaksāt līzinga rēķinu norādītajā termiņā?

  Ja radušās grūtības ar ikmēneša maksājuma/-u veikšanu, lūdzam sazināties ar savu tiešo līzinga kontaktpersonu vai UniCredit Leasing biroju, zvanot 67 502 200 vai rakstot info@unicredit.lv.   

 • Vai ir iespējams veikt daļēju līzinga pamatsummas atmaksu?

  Jā, iespējams veikt daļēju līzinga pamatsummas atmaksu, tādā veidā samazinot turpmāko maksājumu apmēru mēnesī. Lai to izdarītu, jāaizpilda iesniegums par pildu rēķina izrakstīšanu, jāparaksta un jānosūta uz e-pastu info@unicredit.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas, UniCredit Leasing izrakstīs papildu rēķinu par iesniegumā norādīto summu, kā arī sagatavos jauno maksājumu grafiku un nosūtīs klientam. 

Pilnvaras

 • Vai ar līzingā iegādātu automašīnu drīkst braukt ārpus Latvijas?

  Ar automašīnu, kas iegādāta līzingā, drīkst doties ārpus Latvijas Republikas, pirms tam saņemot UniCredit Leasing rakstveida pilnvaru.  Pilnvara nepieciešama izbraukšanai uz NVS valstīm, ES valstu teritorijā (tajā skaitā Baltijas valstīs ) tā nav nepieciešama.

  Pilnvaras izsniegšanas maksa ir  26.00 EUR (iesk. PVN). Klientiem, kuriem KASKO noformēta pie UniCredit Insurance Broker, pilnvara ir bez maksas.

  Pilnvaras saņemšanas nosacījumi:

  • Jāiesniedz spēkā esoša KASKO polise, kurā iekļautas tās valstis, kuru robežas plānots šķērsot. Gadījumā, ka  KASKO polises segumā nav šo valstu, tad jāsagatavo KASKO polises pielikums uz vēlamo termiņu, iekļaujot nepieciešamās valstis.  
  • Nevar būt kavēti līzinga maksājumi.
  • Jāiesniedz aizpildīts un parakstīts iesniegums pilnvaras saņemšanai, izbraukšanai no valsts

  Pilnvaras sagatavošanai nepieciešamo iesniegumu ar pielikumiem jānosūta uz e-pastu info@unicredit.lv.  

Auto un CSDD

 • Kas jādara, ja vēlos nomainīt līzinga auto numura zīmi?

  Lai veiktu automašīnas, kas iegādāta līzingā, numura zīmes maiņu, no līzinga kompānijas puses nekādi dokumenti vai atļauja nav nepieciešami. Lai veiktu numura zīmes maiņu, jādodas uz CSDD.