CUBEicon/36/flexible

Biežāk uzdotie jautājumi par līzingu

Jautājumi un atbildes

Vispārīgi jautājumi par līzingu

 • Ar ko atšķiras auto līzings no auto kredīta?

  Auto līzings  ir aizdevums automašīnas iegādei pret auto ķīlu. Iegādājoties automašīnu līzingā, par tās īpašnieku kļūst līzinga kompānija, savukārt pircējs tiek reģistrēts kā automašīnas turētājs. Tikai pēc visu līzinga līguma saistību izpildes, automašīnas īpašuma tiesības tiek pārreģistrētas no līzinga kompānijas uz klienta vārda.   

  Savukārt, auto kredīts ir aizdevums automašīnas iegādei, kad uzreiz pēc pirkuma noformēšanas automašīna kļūst par pircēja īpašumu. Vairumā gadījumu auto kredīta procenti ir augstāki, nekā iegādājoties to līzingā, kā arī auto kredītam vairumā gadījumu ir noteikts pirkuma summas ierobežojums.  

 • Ar ko atšķiras operatīvais līzings no finanšu līzinga?

  Finanšu līzings ir līzinga veids, kura laikā klients ar ikmēneša maksājumiem sedz visu automašīnas vērtību, pēc tam kļūstot par tās īpašnieku. Līzinga perioda laikā klients pilnībā sedz automašīnas vērtību, kā arī maksā aprēķinātos procentus. Līzinga termiņa beigās klients ir izpircis automašīnu 100% apmērā, un tā tiek pārreģistrēta uz klienta vārda.

  Operatīvais līzings pēc būtības ir ilgtermiņa noma. Līzinga perioda laikā klients maksā nomas maksu, kas veidojas kā starpība starp automašīnas iegādes vērtību un noteikto atlikušo vērtību. Klients līguma termiņa laikā samaksā tikai daļu no automašīnas cenas, izmaksājot tās amortizācijas (nolietojuma) vērtību.. Operatīvā līzinga gadījumā automašīna pēc līzinga perioda beigām automātiski nepāriet klienta īpašumā. Beidzoties līguma periodam, klients var automašīnu izpirkt par tās atlikušo vērtību vai arī atdot to atpakaļ pārdevējam.

Pieteikšanās līzingam un darījuma izvērtēšana

 • Kas nepieciešams, lai pieteiktos auto līzingam?

  Nepieciešamie dokumenti līzinga darījuma izvērtēšanai PRIVĀTPERSONĀM:

  • Aizpildīts un parakstīts līzinga pieteikums
  • Personu apliecinoša dokumenta kopija – pases vai ID kartes kopija (dokumenta abas puses)
  • Ienākumus apliecinošs dokuments – VSAA izziņa vai bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem no i-bankas PDF formātā.

   

  Nepieciešamie dokumenti līzinga darījuma izvērtēšanai UZŅĒMUMIEM:

  • Aizpildīts un parakstīts līzinga pieteikums
  • Operatīvā bilance un peļņas – zaudējumu aprēķins
  • Pilnvarotās personas personu apliecinoša dokumenta kopija – pases vai ID kartes kopija (dokumenta abas puses)
 • Kas tiek ņemts vērā, izvērtējot auto līzinga piešķiršanu privātpersonām?

  Izskatot līzinga finansēšanas iespējas, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

  • Kredītvēsture - nedrīkst būt kavēti maksājumi vai neizpildītas saistības pret citām kredītiestādēm;
  • Nepieciešami oficiāli ienākumi (atalgojums, dividendes, īres maksājumi, autoratlīdzība u.c.);
  • Visiem ikmēneša kredītmaksājumiem nevajadzētu pārsniegt 30% no kopējiem ikmēneša ienākumiem;
  • Mājsaimniecības kopējie ienākumi;
  • Līzinga ņēmējam jābūt pilngadīgam. 

Rēķini

 • Kādi ir ikmēneša rēķinu saņemšanas veidi?

  Ikmēneša rēķinus visērtāk un bez maksas iespējams saņemt pa e-pastu. Lai pieteiktos rēķinu saņemšanai elektroniski, jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz Pieteikums saziņai pa e-pastu. 

  Iespējams ikmēneša rēķinu saņemt arī pa pastu, kas ir maksas pakalpojums - 1.72 EUR (ieskaitot PVN) par katru rēķinu. 

 • Kā nomainīt e-pasta adresi, uz kuru tiek saņemti ikmēneša rēķini?

  Lai nomainītu e-pasta adresi, uz kuru tiek sūtīti ikmēneša rēķini, jāaizpilda Pieteikums saziņai pa e-pastu, jāparaksta un jānosūta uz e-pastu info@unicredit.lv.  Juridiskām personām pieteikumu var parakstīt tikai paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. Pēc pieteikuma saņemšanas, UniCredit Leasing veiks e-pasta nomaiņu sistēmā.  

 • Kā rīkoties, ja nav iespējams apmaksāt līzinga rēķinu norādītajā termiņā?

  Ja radušās grūtības ar ikmēneša maksājuma/-u veikšanu, lūdzam sazināties ar savu tiešo līzinga kontaktpersonu vai UniCredit Leasing biroju, zvanot 67 502 200 vai rakstot info@unicredit.lv.   

 • Vai ir iespējams veikt daļēju līzinga pamatsummas atmaksu?

  Jā, iespējams veikt daļēju līzinga pamatsummas atmaksu, tādā veidā samazinot turpmāko maksājumu apmēru mēnesī. Lai to izdarītu, jāaizpilda iesniegums par pildu rēķina izrakstīšanu, jāparaksta un jānosūta uz e-pastu info@unicredit.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas, UniCredit Leasing izrakstīs papildu rēķinu par iesniegumā norādīto summu, kā arī sagatavos jauno maksājumu grafiku un nosūtīs klientam. 

Apdrošināšana

 • Vai līzingā iegādātam transportlīdzeklim obligāti ir nepieciešama KASKO apdrošināšana?

  Transportlīdzeklim, kas iegādāts līzingā, jābūt apdrošinātam par pilnu tirgus vai atjaunošanas vērtību visā līzinga līguma darbības laikā, polisē norādot UniCredit Leasing kā atlīdzības saņēmēju. Klienta pienākums ir iesniegt UniCredit Leasing spēkā esošās KASKO polises kopiju, nosūtot to uz e-pastu: insurance@unicredit.lv

 • Kuru apdrošināšanas kompāniju KASKO polises tiek akceptētas?

  UniCredit Leasing valdes akceptētās apdrošināšanas kompānijas ir:

  • AS "IF P&C Insurance" Latvijas filiāle
  • BTA Baltic Insurance Company AAS 
  • Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle
  • BALTA AAS
  • ERGO Latvija AAS
  • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
  • Gjensidige Baltic AAS
  • Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS (ar limitu 50 000 EUR, iesk. PVN, 1 objektam).
 • Kas jādara, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums?
  1. Par ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) paziņot Valsts policijai vai arī noformēt Saskaņoto paziņojumu* 
  2. Nekavējoties pieteikt apdrošināšanas gadījumā savā apdrošināšanas kompānijā.
  3. Apdrošināšanas kompānija novērtēs automašīnas bojājumus, noteiks zaudējumu apmēru, akceptēs remontdarbu tāmi vai izmaksās apdrošināšanas atlīdzību.

  *Saskaņoto paziņojumu var noformēt gadījumos, ja CSNg ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, ja abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji var vienoties par CSNg apstākļiem, ja nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. 

Pilnvaras

 • Vai ar līzingā iegādātu automašīnu drīkst braukt ārpus Latvijas?

  Ar automašīnu, kas iegādāta līzingā, drīkst doties ārpus Latvijas Republikas, pirms tam saņemot UniCredit Leasing rakstveida pilnvaru.  Pilnvara nepieciešama izbraukšanai uz NVS valstīm, ES valstu teritorijā (tajā skaitā Baltijas valstīs ) tā nav nepieciešama.

  Pilnvaras izsniegšanas maksa ir  26.00 EUR (iesk. PVN). Klientiem, kuriem KASKO noformēta pie UniCredit Insurance Broker, pilnvara ir bez maksas.

  Pilnvaras saņemšanas nosacījumi:

  • Jāiesniedz spēkā esoša KASKO polise, kurā iekļautas tās valstis, kuru robežas plānots šķērsot. Gadījumā, ka  KASKO polises segumā nav šo valstu, tad jāsagatavo KASKO polises pielikums uz vēlamo termiņu, iekļaujot nepieciešamās valstis.  
  • Nevar būt kavēti līzinga maksājumi.
  • Jāiesniedz aizpildīts un parakstīts iesniegums pilnvaras saņemšanai, izbraukšanai no valsts

  Pilnvaras sagatavošanai nepieciešamo iesniegumu ar pielikumiem jānosūta uz e-pastu info@unicredit.lv.  

Auto un CSDD

 • Kas jādara, ja vēlos nomainīt līzinga auto numura zīmi?

  Lai veiktu automašīnas, kas iegādāta līzingā, numura zīmes maiņu, no līzinga kompānijas puses nekādi dokumenti vai atļauja nav nepieciešami. Lai veiktu numura zīmes maiņu, jādodas uz CSDD.