CUBEicon/36/flexible

Zivju produkcijas ražotne

Zivju produkcijas ražotne:

  • 2 zemes gabali ar kopējo platību 511 m2 un 2 456 m2;
  • 2-stāvu ražošanas ēka ar ofisa telpām un pagrabu, ar kopējo platību 1 150.9 m2. Ēka ir pieslēgta pilsētas inženierkomunikācijām (elektrība, ūdensapgāde, kanalizācija). Asfaltēts piebraucamais ceļš. Teritorija asfaltēta un nožogota;
  • vairāk nekā 350 dažādas zivju produkcijas ražošanas iekārtas (tehnoloģiskais aprīkojums un laboratorijas). 

Ir iespēja iegādāties gan mantu kā lietu kopību (nekustamais īpašums un iekārtas), gan arī atsevišķi tikai nekustamo īpašumu, visas iekārtas vai kādu no iekārtām.

Mantas kā lietu kopības pārdošanas cena: EUR 400 000.00. 

 

Pārdošanas cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Tiek pārdots bez starpniekiem.

Kontakti